top of page

Lær babymassaje online, hjemme hos deg selv i fred og ro.

Ansvarserklæring

Denne informasjonen på babymassasjekurs.no og på online kurset er gitt som informasjon og skal ikke brukes til å stille diagnose eller til behandling av noen slag. Informasjon på denne siden og vårt onlinekurs gir ingen medisinske råd eller instruksjoner. Dette kurset er ikke laget for å utdanne noen. Det skal ikke bli brukt istedenfor profesjonell diagnose eller behandling. Ta alltid kontakt med lege eller medisinsk personell ved mistanke om sykdom eller andre symptomer.

Vi kan ikke garantere for fullstendigheten av informasjonen og litteraturen vi viser til, som er gitt på babymassasjekurs.no og onlinekurset. Tika 1 AS (babymassasjekurs.no) har ikke noe ansvar for skader, sykdom eller andre situasjoner som kan oppstå ved bruk eller feilbruk av den informasjonen som er gitt i dette kurset og på nettsiden. Tika 1 AS (babymassasjekurs.no) har ikke ansvar for hvordan du bruker det du lærer på kurset, og for følgene av det. Tika 1 AS (babymassasjekurs.no) påtar seg intet ansvar for eventuelle feil i kurset eller på nettsiden. Det tas intet ansvar for eventuelle feilaktige opplysninger på siden, i artiklene og til andre websider som det henvises til.

Dette kurset er kun til privat bruk, medlemskapet er personlig og kan ikke deles, videreselges eller kopieres. Brudd på reglene medfører utestengning uten refusjon av kursavgift og anmeldelse.

 

Personvern

Tika 1 AS (babymassasjekurs.no) behandler alle personopplysninger som navn og e- mail kun til eget bruk og i henhold til personopplysningsloven. Vi gir ikke disse opplysningene videre til andre.

Home: Welcome
Mor og baby
Baby på en seng
sovende baby

Kontakt

Hvorfor du bør lære babymassasje.

bottom of page